Rekisterinpitäjä

Motored Finland Oy

Tammiston kauppatie 29, 01510 Vantaa, Suomi

Muut yhteystiedot (Esim puh.)

Rekisterin tekninen ylläpitäjä

Alma Mediapartners Oy

Alvar Aallon Katu 3 C, 5 krs

00100 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriasioita varten

Elias Laurila
[email protected]
+358505549872

Rekisterin nimi

Motored Finland asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on

 • Henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
 • Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpitoon, markkinointiin tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön perustietoja ovat mm.

 • Henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, kieli
 • Tarvittavat yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä markkinointiluvat ja -kiellot
 • Henkilötunnus henkilötietolain sallimissa tilanteissa
 • Käyttäjätunnukset ja salasanat ja muut vastaavat tunnisteet

Ajoneuvoon liittyviä tietoja ovat mm.

 • Auton merkki, malli, rekisterinumero, valmistenumero ja muut tarvittavat ajoneuvon tunnistetiedot
 • Ajetut kilometrit ja muut tarvittavat käyttötiedot
 • Ajoneuvon ostotapahtumat ja huolto- ja muut toimenpiteet
 • Auton vaihtosuunnitelma

Asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot kuten

 • Erilaiset asiakkuus-, asiointi-, tilaus- ja palvelutiedot kuten tuote-, osto-, hinta-, etu-, tarjous-, toimitus-, takuu-, laskutus-, perintä-, tyytyväisyys-, reklamaatio- ja muut tarpeelliset tiedot.
 • Eri toimipaikoissa, palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot mukaan lukien rekisteröidyn itse tuottama sisältö, lähettämät viestit (esim chat-historia, sähköpostit, tekstiviestit), koeajotiedot sekä tarpeelliset asiointi-, tunniste- ja tekniset tiedot kuten puhelutaltiot, evästeet ja muut tarvittavat tiedot
 • Myös asiakastyytyväisyyskyselyjen tiedot sekä palautelomakkeiden tiedot tallennetaan asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Kerro tässä myös tietojen säilytysaika, mikäli mahdollista. Kerro myös, jos tiedot esimerkiksi anonymisoidaan tietyn ajan kuluttua.

Tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään: asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyvään Motoredin eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvaan käyttöön, asiointiin ja muuhun toimintaan liittyvistä tapahtumista sekä kolmannen osapuolen tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyvistä tiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterin ulkopuolelle.

Liiketoiminnan mittaamiseksi Motored analysoi kaupallista ja operatiivista suorituskykyä sekä näihin liittyvää asiakaskäyttäytymistä ja analysointia voi suorittaa kolmas osapuoli. Motored voi lisäksi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Tietoja luovutetaan tarvittavin osin myös rahoitusyhtiöiden, vakuutusyhtiöiden ja tutkimuslaitosten käyttöön.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Motoredin ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Motoredin yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijöiden vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijöiden kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen anonyymeille selainryhmille. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla asetuksia siten, että evästeitä ei tallenneta. Osa evästeistä ovat välttämättömiä palvelun toiminnallisuuden kannalta, mutta näidenkin evästeiden estäminen onnistuu muuttamalla selaimen asetuksia.